Az írás nyomatéka, mázoltság, íróeszközök

Az írásnyomatékot az írás térbeliségének harmadik dimenziójaként értékeljük a grafológiában, azaz az írásnak nemcsak vízszintes és függőleges kiterjedése, hanem bemélyedése (mélysége) is van. Az írásnyomás nagysága függ az íráshordozótól és az íróeszköztől, de elsősorban az író személy testi-lelki energiakészletétől, mely a nyomóerő nagyságában tükröződik.

A széles írás és szűk írás az íráselemzésben

A széles és a szűk írás grafológiai elemzéseknél a betűk horizontális kiterjedésére, illetve ennek gátlására vonatkoznak. A széles írás ill. a szűk írás az egyén extraverziós (szociális) kifelé fordulásáról, jövőhöz való viszonyáról vagy éppen a pszichés szorongásról, külvilággal szembeni zárkózottságról ad jellemzést.

Az írás szabályossága

A grafológia alapjaiban a szabályosság fogalma nem azt jelenti, hogy az íráskép mennyire hasonlít az iskolai sztenderdhez, a tanult betűformákhoz. Itt a saját sztenderd tartásáról van szó, vagyis hogy az író személy mennyire tudja ritmusban, szabályok között tartani saját egyéni írásformáját, mozdulatait. Így lesz az írás összképéből megállapítható, hogy az írás szabályos vagy szabálytalan.

Az írás formai minősége a grafológiában

Mielőtt hozzáfognánk egy írás elemzéshez, az egész írást kell megítélnünk, amiben  a formanívó meghatározása nyújt segítséget. Minél önállótlanabb, közönségesebb, sablonszerűbb, iskolásabb, előírásosabb valamely írás, annál alacsonyabb nívót tulajdonítunk neki a grafológia elemzésnél. Ha minél egyénibb, sablontól elütőbb, annál nívósabb az írás.