Mit rejt a kézírásunk?

Minden nyitott ember számára nyilvánvaló, hogy az írás nem csupán a kéz munkája, hanem lelki -pszichikai tevékenység következménye. Gondolataink szójelképekben vetülnek a papírra, és amikor írsz, egyedi léted csodájával szembesülhetsz. Az írás önnönmagadat mutatja, mivel mozdulataid, megélt élményeid, érzéseid, gátlásaid mind kivetülnek a papírra.

Holisztikus grafológia

Az egyes betűk értelmezhetősége A holisztikus grafológiai megközelítés onnan indul ki, hogy minden egyes funkciónak vagy szervfunkciónak megvan az írásban a kivetülése, mely különböző betűkben ölt testet. Ezek a betűk megfelelnek azoknak a héber betűknek, melyek a TAROT kártyában az ősi szimbolikus tartalmakat hordozzák.   A betűk torzulásában a test, a szellem és a lélek problémái jelennek meg.   Például: […]

Számmisztika

1-es szám: Az akarat, a magabiztosság és az energia száma, õ képvisel mindent, ami elsõ helyen, magasan áll. Az elszántság, erõs akarat, esetleg agresszivitás, és a hatalom szimbóluma, de utalhat egyedülmaradásra, magányra, kirekesztettségre, kiközösítettségre is. Gyakori megjelenése az írásban kezdeményezõ, vezetõ típusú, büszke és önérzetes egyént jelöl, de jelentheti a vezetõ szerep vágyát és utalhat uralkodó, domináns személyiségre is. Az […]

Írástömb, margók, sorok

írástömb: papírlapon található beírt felület szövegtömb: az írástömb megszólítás, cím, aláírás vagy dátum nélküli része margó: az írástömb és a lapszél közötti be nem írt felület bal margó: a szövegtömb és a bal lapszél közötti be nem írt felület tudatos bal margó: az első bekezdés nélküli sor bal érintőpontja és a bal lapszél közötti távolság minimális bal margó: a minimális […]

Szavak távolsága

szótávolság: az első szó jobb oldali középzónás érintőpontjának illetve a második szó val oldali középzónás érintőpontjának vízszintes segédegyenesre vetített távolsága   kitüntetett sorok: a szövegtömbből bizonyos szabályszerűség alapján kiválasztott sorok, melyekben a mezo-és mikrostruktúrális elemeket mérjük. Ezek a sorok: a szövegtömb I. harmadának 2.,3.,4., bekezdés nélküli sora, a szövegtömb II. harmadának első három bekezdés nélküli sora, és a szövegtömb III. […]

A betűk részei

középzóna: a betűszemek alsó és felső érintőpontjai által határolt terület   felsőzóna: a betűszemek felső érintőpontjai és a felső szárak felső érintőpontjai által határolt terület   alsózóna: a betűszemek alsó érintőpontjai és az alsó szárak alsó érintőpontjai által határolt terület   betűszélesség: a betűszem bal és jobb érintőpontjának vízszintes segédegyenesre vetített távolsága   betűtávolság: az első betűszem jobb érintőpontjának és […]

Grafológiában használt alapfogalmak

tanult sztenderd: az általános iskola első osztályában tanított normarendszer, mely megadja az íráselemek méretét, alakját és irányát. Történelmi korszakonként és iskolánként változó lehet duktor: az író személy, aki az írásmintát adja duktus: vonalvezetés, más néven milyen kötésmódot használ az író személy: árkád, szög, girland, fonalas duktum: írásminta

Életmód-ezoterika

Szórakoztató grafológiának is nevezhetném ezt a rovatot. Itt a mélyebb, átfogóbb összefüggések, az írás legmélyére való hatolás és értelmezés kap hangsúlyt. A holisztikus grafológia különböző módszerek együttműködésével, összehasonlításával foglalkozik. Mindent a maga egészlegességében, egységében, komplexitásában érzékelő, észlelő, feltáró szemléletmód. A test, a lélek és a szellem egységét, egymásra hatását, aktuális állapotát vizsgálja, melynek feltáró módszerével kiderülhet, mi a probléma gyökere, […]

Írásszakértés lényege

A kézírásra vonatkozó elemzéseket két nagy szakterület, a grafológia és az írásszakértés végzi. A kettő viszont nem ugyanaz. Igaz, hogy mindkettő a kézírással foglalkozik, de módszereik, levont következtetéseik iránya eltérő. Míg a grafológia a jellemábrázolást, az ember személyiségjellemzését tűzi ki célul, az írásszakértőnek nem  a jellem a fontos, hanem hogy az írás melyik személytől származik. A személy beazonosítása, a kézírás […]