Számmisztika

1-es szám: Az akarat, a magabiztosság és az energia száma, õ képvisel mindent, ami elsõ helyen, magasan áll. Az elszántság, erõs akarat, esetleg agresszivitás, és a hatalom szimbóluma, de utalhat egyedülmaradásra, magányra, kirekesztettségre, kiközösítettségre is. Gyakori megjelenése az írásban kezdeményezõ, vezetõ típusú, büszke és önérzetes egyént jelöl, de jelentheti a vezetõ szerep vágyát és utalhat uralkodó, domináns személyiségre is.
Az 1-es szám legtöbbször az m és j betûkben jelenik meg.

 

Az 1-es szám megjelenése a j betûkben

 

2-es szám: Az élet anyagi oldalát jelzi. Jelenthet ésszerû gondolkodást, képzelõerõt, alkalmazkodóképességet, lelkiséget. Utalhat határozatlanságra,  ingadozásra,  belsõ nyugtalanságra,   titkolózásra, kiszámíthatatlanságra, befolyásolhatóság gyakori hangulatváltozásokra és megbízhatatlanságra.
A z betû 2-es számmá válása az anyagiasságon kívül szókimondásra, erõs akaratra és cselekvési energiára utaló jel.

A 2-es szám megjelenése a „z” betûkben

 

3-as szám: Belátás, bölcsesség, törvényes rend, erkölcs száma. Mûvészi hajlamot, optimizmust, haladó gondolkodást, vallást, hitet, sorsot és a végzetet jelöli. Utalhat sokoldalúságra, felszínességre, rugalmasságra, nagyvonalúságra. A szám gyakori megjelenése rokonszenves, vonzó egyéniséget, boldog érzelmi életet, optimista természetet és személyes vonzerõt jelez.
Az elõzõekkel ellentétben ennek a számnak nincs jellemzõ elõfordulási helye egyik betûben sem; egyéni megoldásokban, különleges betûmódosulatokban találkozhatunk vele. Néha csak az írott szöveg 90 vagy 180 fokos elforgatásával találjuk meg ezt a számot.

A 3-as szám megjelenése az „s” betûkben

 

 

4-es szám: Megbízhatóságot, erõt, vezetõi készséget, alaposságot, bölcsességet jelöl. Cselekvés, tett és munka száma. Utalhat a tervek megvalósulására is. A 4-es szám a jellemerõ szimbóluma. A szám gyakori ismétlõdése elszántságra, átlagon felüli akaraterõre és cselekvési energiára utaló jel.
Az írásban általában ékezetek módosulnak 4-essé, ez a szimbólum magasabb fokú értelmet, intuitív felfogóképességet, a figyelem összpontosítását mutatja. Utalhat még az új eszmék, új gondolatok
iránti nyitottságra is.

Ebben az írásban minden „h” és „n” betûben felfedezhetjük a 4-es számot, ha 180 fokkal elfordítjuk a lapot

5-ös szám: Vallás, segítés, gyógyítás száma. Jelölhet okkult tudományok iránti érdeklõdést, mágikus befolyásoltságot, vonzódást misztikumok felé.
Az 5-ös szám az érintkezéssel, összeköttetéssel és a kapcsolatokkal függ össze. A szám gyakori megjelenése mozgékonyságot, jó emlékezõtehetséget, szellemi frissességet, kiváló beszéd és íráskészséget, színészi tehetséget, temperamentumot, fejlett üzleti érzéket jelöl, de utalhat a változatosság vagy a változás vágyára is.
Ez a szám leggyakrabban a b vagy az r betûkben jelenik meg.

Az 5-ös szám megjelenése az “r” betűkben

 

 

6-os szám: A szeretet, a gondoskodás, a szerelem, a vonzalom, a tökéletesség, a harmónia, a szépség száma. Utalhat családi, szerelmi életre, vagy ezek vágyára. Kifinomult mûvészi érzéket és kulturális igényeket jelenthet. A 6-os szám gyakori ismétlõdése otthonszeretetre, hûségre, segítõkészségre, naivitásra, hagyománytiszteletre, fejlett szépérzékre utal. Jelezheti írója igazságszeretetét, diplomáciai készségét, felszínességét, optimizmusát.
Leggyakrabban a b betûben jelenik meg, ekkor mértéktelen táplálkozást is jelent. Ugyanakkor viszont az alsózónában található, 6-os számra emlékeztetõ hurok inkább ínyenc típusú embert jelöl.

 

A 6-os szám megjelenése  a „b” és „E” betûkben

 

7-es szám: Határtalanság, befejezetlenség, káosz és okkult tudományok száma, de jelölhet önlegyõzést, gyõzelmet, spiritualitás és misztikumok iránti vonzalmat és érzékfeletti fogékonyságot is. A 7-es szám kapcsolatban áll az érzékfeletti világgal. Ezt a számot hozzák összefüggésbe a hamisítással, csalással, botránnyal és szélhámossággal.  A szám gyakori megjelenése az írásban pesszimizmusra, középszerûség megvetésére, visszahúzódásra, magányra, megközelíthetetlenségre, titkolózásra, zárkózottságra utal, de jelenthet nagy képzelõerõt, együttérzést, függetlenséget és önállóságot.
Leggyakrabban a 7-es szám az áthúzott z betûben jelenik meg. Ilyenkor nagyszájúságot, szókimondást és másokat könnyen befolyásoló képességet jelent.

A 7-es szám megjelenése a „z” betûkben

 

8-as szám: Az akadályok, gátló hatások, bánat. Nyomor, katasztrófa, szegénység, végzet száma. Fegyelmezettséget, merevséget, gyakorlatiasságot, anyagiasságot, hatalomvágyat, sikerorientáltságot mutat. Túláradó indulatokra, türelem,  megértés és megbocsátás hiányára utal. Mértéktelen cselekvési energiát jelöl, amely rombolásra és építésre egyaránt felhasználható.
Ez a szám jelenik meg a legtöbbször, a legváltozatosabb formákban és betûkben. Találkozhatunk 8-assal a b, g, s, d, f, ly betûkben  és  az  l  felsõ  hurkában.  De  felfedezhetünk  fektetett  8-asokat is az írásban. A 8-as szimbólum minden esetben a jelenlegi közegbõl vagy élethelyzetbõl való kitörési vágyat, de a kitörésre, változtatásra való képtelenséget jelöli. A 8-as számnak nincs se eleje, se vége, ez egy olyan pálya, amin belül szabadon lehet mozogni, de kikerülni belõle képtelenség. A 8-as egy önmagából kiszabadulni képtelen vonal. A fektetett 8-as a végtelenséget, a végzetet szimbolizálja.

A 8-as szám megjelenése az alsózónás hurkokkal

 

9-es szám: Ez a szám kettõs jelentéstartalommal bír. Egyfelõl utalhat nyugalomra, békességre, boldogságra, tökéletességre; másrészrõl viszont erõs indulatok, törekvések, erõszakosság, kegyetlenség, elszántság és küzdõképesség számának is szokták nevezni. A 9-es szám utalhat erõs személyiségre, határozottságra, akaraterõre, bátorságra, birtoklási vágyra, tetterõre, önimádatra. Jelenthet helyes megérzéseket, érzelemvezéreltséget, fejlett hatodik érzéket, különleges élményeket. A szám gyakori megjelenése rendkívüli energiával, természetfeletti erõkkel bíró egyént mutat, aki elsöprõ energiák, iszonyú erõk mozgósítására képes.
A 9-es szám a g betûben jelenik meg legtöbbször.

A 9-es szám megjelenése a „g”  betûkben

 

0 : Ez a szám képviseli a gyökeres átalakulásokat, katasztrófák által végbemenõ változásokat, válságokat, ellentétes erõk összetûzését. Az írásban viszont minden ovál ( a, á, o, ó, ö, õ betû ) a nullára emlékeztet, pontosan ezért nem tekintjük ezt a számot szimbólumnak.
A nagy O betûk vizsgálatakor találkozhatunk olyanokkal, amelyek áthúzott nullára emlékeztetnek. Ez a jel is, mint minden más áthúzott betû vagy szó (esetleg egész aláírás) önsanyargatásra, önpusztításra, a saját személyiség megsemmisítésére utal.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.