A széles írás és szűk írás az íráselemzésben

A széles és a szűk írás grafológiai elemzéseknél a betűk horizontális kiterjedésére, illetve ennek gátlására vonatkoznak. A széles írás ill. a szűk írás az egyén extraverziós (szociális) kifelé fordulásáról, jövőhöz való viszonyáról vagy éppen a pszichés szorongásról, külvilággal szembeni zárkózottságról ad jellemzést.

  • Akinek széles az írása, buzgó ember, semmi sem gátolja előrehaladásában. Bátor és szabad szellemű, friss és mozgékony, ambíció hatja át. Az emberekkel való érintkezésben közvetlen modorú, nem áll semmiféle ideges kényszer alatt. Negatív esetben lehet zabolátlan, elégedetlen, türelmetlen, felületes, a dolgokat elsieti és híján van meggondoltságnak és alaposságnak.

 

 

  • Ezzel ellentétben a grafológiában a szűk betűkkel író ember önuralma dominál. Tud magának parancsolni, mértékletes, képes visszatartani indulatait és nem rohan fejjel a falnak. Más esetben a szűk írás közvetlenség hiánya. Egoista, önző, zsugori, bizalmatlan, szorongó érzések gyötrik, ideges és gyáva ember és gyakran rosszindulatú és ellenséges hajlamú.

 

 

A szélességnek a grafológiában két változata van:

 

A betűszélesség vagy más néven elsődleges szélesség, ami a betűszem bal és jobb érintőpontjának vízszintes segédegyenesre vetített távolsága.

 

Betűszélesség:

A betűszélességet a középzónában mérjük és a grafológia szerint sztenderd mérete 3 mm. Mérhetjük a szélességet ováloknál pl. a, o, d, p, b, g; és olyan betűknél ahol két törzsvonal van pl. n, v, h, u, y

Ha megmértük a betűk szélességét átlagoljuk az értéket.

Ha az érték 3 mm körül van: a betűszélesség normál

Ha 3 mm-től nagyobb: a betűszélesség nagy

Ha 3 mm-től kisebb: a betűszélesség kicsi

Van, amikor a betűszélesség változó, és nagy szórás mutatkozik a mért értékek között, ekkor változó betűszélességről beszélünk.

 

A betűszélesség értelmezési lehetőségei:

A betűszélesség normál: racionalitás és szubjektivitás, kockázatvállalás, munkában aktivitás, közeledés mások felé, kiváncsiság, megfelelő mértékű oldottság és lazaság

 

 

A betűszélesség nagy: szubjektivitás túlsúlya, az ítéletalkotás gyenge kontrollja, munkában kockázatvállalás, aktivitás, dinamizmus, közeledés mások felé, társas érdeklődés, túlzott oldottság, kevés önkontroll

 

A betűszélesség kicsi: racionalitás, erős kontroll a véleményalkotásban, kritikusság, erős feladattudat, magas színvonalú teljesítmény-elvárások, visszafogottság, visszahúzódás mások elől, akaraterő, erős önfegyelem, visszafogott érzelmi megnyilvánulások, félelmek, esetleg szorongás

 

A betűszélesség változó: racionalitás és szubjektivitás változó mértékben uralkodik, teljesítmény-motiváció és kényelemszeretet változó mértéke, visszahúzódás és társas édeklődés változó szintje, akaraterő és pszichés oldottság változó arány

 

A betűtávolság, vagy más néven másodlagos szélesség, a betűszemek közül az első betűszem jobb érintőpontjának és a második betűszem bal érintőpontjának vízszintes segédegyenesre vetített távolságát jelenti.

 

Betűtávolság:

A betűtávolság sztenderd mérete szintén 3 mm. Betűtávolságot a következő betűk után mérhetünk:

  1. a, b, d, g, h, m, n. p, q, s, u, y, v;

A betűk távolságát szintén átlagolni kell és a kapott érték mutatja hogy a távolság normál, nagy, kicsi, vagy változó.

 

A betűtávolság normál (3 mm): analizáló és szintetizáló gondolkodás egyensúlya, kiegyensúlyozott munkavégzés, hatékony energiabeosztás, harmonikus közeledés másokhoz, kellő aktivitás és önkontroll

 

A betűtávolság nagy (3 mm<): szintetizáló gondolkodás túlsúlya, lendületes, energikus munkavégzés, távolságtartás másoktól, önállóság hangsúlyozása, visszafogottság, félelmek, önálló akarat érvényesítése

 

A betűtávolság kicsi (3 mm>): analizáló gondolkodás, részletek fontossága, magas teljesítmény-tudat, precizitásra törekvés, társas érdeklődés, kötődés másokhoz, támaszigény, félénkség, erős önkontroll

 

A betűtávolság változó: változó analizáló és szintetizáló jelleg, változó energiabeosztás, változó kötődés és önállóságra törekvés, változó önkontroll, akarat és lendület

 

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.