Az írás dőlése a grafológiában

Az írás dőlése a grafológiában az egyén érzelmi életének megítélése szempontjából fontos.

Az írás hajlásszöge alatt azt a szöget értjük, amelyet a betűk törzsvonala az írássorral alkot. Minél kisebb ez a szög, annál dőltebb az írás.

A grafológiában  3 csoportba oszthatjuk az írásokat írásdőlés szempontjából:

– jobbra dőlt írás

– álló írás

– balra dőlt írás

 

A jobbra dőlt írások extrovertáltságra, haladó szellemre, a külvilág és az élet felé való nyitottságra utalnak.

Az álló írás távolságtartást, az élettel és a világgal szembeni elégedettséget takar.

A balra dőlt írás introvertáltságra, befelé fordulásra, a világtól és az élettől való elhúzódásra vall.

Jobbra dőlt írás: (95-145 fokos hajlásszógű)

A grafológiai elemzéseknél ha valaki minél jobban jobbra dönti az írását, annál érzékenyebb, szenzibilisebb és ingerlékenyebb. Az érzelmi elem van túlsúlyban az értelem rovására. Nem irigy, nem kárörvendő, inkább odaadó és önfeláldozó egyéniség, aki szereti a társaságot, baráti köröket.

Ha kerek formákkal, girlandokkal párosul az írás, akkor különösen jószívű és szeretetteljes az egyén.

A kedvezőtlen nívójú írásban a jobbra dőltség szalmaláng természetet, türelmetlenséget, kitartás hiányát, könnyűvérűséget, nyugtalan, zabolátlan, kapkodó temészetet mutat.

 

Pozitív jelentése: aktivitás, megértő természet, szociabilitás

Negatív jelentése: nyughatatlanság, türelmetlenség, fegyelmezetlenség, hisztérikusság

 

Álló írás: (85-95 fokos hajlásszögű)

Álló írásnál a grafológiában nem az érzelem, hanem az értelem, a racionalitás a mérvaró. Inkább hűvös, diszkrét, higgadt, nyugodt, meggondolt, előrelátó emberek. Szigorú erkölcsűek, fegyelmezett akaratúak, szilárd karakterek, kitartóak, jó ellenállóképességűek és főként uraik szavaiknak, hűségesek.

Ha az írás minél iskolásabb, szögesebb formát mutat, úgy egy barátságtalan, antiszociális hajlamú, együttérzés nélküli emberre következtethetünk.

Fokozott írássebességgel létrejött álló írás szenvedélyes és temperamentumos emberre mutat, aki eszével féken tartja szenvedélyét.

 

Pozitív jelentése: függetlenség, racionalitás, önkontroll, visszafogottság

Negatív jelentése: önteltség, könyörtelenség, hidegség, keményszívűség

 

Balra dőlt írás: (85 foknál alacsonyabb hajlásszögű)

A hátradőlt írású emberek problematikus egyéniségek. Feszült természetűek, akikben súlyos lelki gátlások forognak. Kötelességek nyomása alatt állnak, önmegtagadás, példás önfegyelem, vagy legalábbis az önuralom vágya lakozik benne. Igazi lelküket és érzelmeiket nem akarját mások előtt megmutatni, és mindig mást mutatnak kifelé, mint ami lényegük.

Diszharmónikus, szöges írással képmutatók, színészieskedők, őszintétlenek, mesterkéltek és pózolók. Erkölcsi vagy jellembeli takargatnivalójuk van.

 

Pozitív jelentése: önmegtartóztatás, önkontroll, visszafogottság, konzervatív gondolkozásmód

Negatív jelentése: színlelés, önzés, passzivitás, jövőtől való félelem

 

Az ennél nagyobb hajlásszögű írások negatívan értelmezendők, mind a jobb és bal dőlésnél.

A dőltség mindig a gátlások hiánya és a szabad szelleműség, korlátozatlanság jele.

 

Hajlásszög ingadozás:

A hajlásszög ingadozása az grafológiai értelemben az érzelmi, ösztön és intellektuális élet kiegyensúlyozatlanságának jele. Ingadozás érzelem és meggondolás, szenvedélyesség és elővigyázatosság, célkitűzések és ösztönök, odaadás és önlegyőzés között.

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.