Az írás nyomatéka, mázoltság, íróeszközök

Az írásnyomatékot az írás térbeliségének harmadik dimenziójaként értékeljük a grafológiában, azaz az írásnak nemcsak vízszintes és függőleges kiterjedése, hanem bemélyedése (mélysége) is van. Az írásnyomás nagysága függ az íráshordozótól és az íróeszköztől, de elsősorban az író személy testi-lelki energiakészletétől, mely a nyomóerő nagyságában tükröződik.

Mázolt írás, éles írás

A grafológiában vizsgáljuk azt is, ki milyen íróeszközzel ír. Mindenki igyekszik általában olyan tollat választani magának, és úgy kezelni, hogy az egyéniségének -öntudatlanul- is megfeleljen.

 

Aki mázoltan ír, az többnyire a széles fejű, puha tollakat kedveli. Materialista, életvágyó és az anyagiakat, érzékieket előnyben részesítő ember. Érzéki ösztönösség, életöröm, kényelemszeretet és a változatosság utáni vágy jellemzi őket. Kedvezőtlen esetben durva, nehézkes, kicsapongó személyekre jellemző.

Akinek éles az írása az általában hegyesen fogó tollat választ (pl. kerámatoll). Rájuk a spiritualitás, érzékenység, mozgékonyság és az önfegyelem lesz jellemző. Kedvezőtlen esetben a sápadt, vérszegény, szégyenlős, élvezetekre, életörömre képtelen, száraz lelkű aszkéta emberekre vall.

 

 

Az írás nyomatékában az egyéniség belső életenergiája, vitalitása nyilvánul meg. Ha valaki minél energikusabb, annál nagyobb erőt fejt ki, s így intenzívebb tollnyomással ír. Az írás elemzésénél általában tapintással tudjuk szemrevételezni az írásnyomást úgy, hogy ujjbegyeinket végigsimítjuk a lap hátsó oldalán és kitapintjuk, hogy milyen mértékben üti át a toll a papírt. Más módszerrel ha fény felé döntjük a papír hátsó oldalát – ahol az írás átnyomódik – észlelni, látni tudjuk, hogy vannak-e – és milyen mértékben – kidoromborodások a papír felületén.

 

Az írás nyomása lehet nagy, közepes, vagy kis nyomatékú:

Erős nyomás: Minél erősebb tollnyomással ír valaki, annál jelentősebb az akaratereje, önuralmával, ellenállásával és szívósságával kitartóan legyőzi az akadályokat. Az erős nyomás érzelmi hevességre is jellemző, harcias, impulzív és szenvedélyes emberek írnak így. Kedvezőtlen esetben indulatosságot, makacs ságot tükröz.

 

Gyenge nyomás: A gyenge nyomás a feszültség hiánya. A gyenge akarat, határozatlanság, állhatatlanság jele, az ellenállóképesség hiányát tükrözi. Az ilyen ember kerüli a súrlódást, a gáncsoskodást, a harcias vitatkozást. A vékonyan író személy szenzibilis és finom lelkű, de lehet betegesen érzékeny is.

 

 

A közepes nyomás az erők kiegyenlítettségét, a vitalitás egyensúlyát tükrözi.

 

A szabályos írással párosuló nagy nyomáserő akaraterőről tanúskodik.

pozitív jelentése: kitartás, megbízhatóság,energikusság, önkontroll

Negatív jelentése: hiúság, esetlenség, nehézkesség, önfejűség

 

 

A szabálytalan írással párosuló nagy nyomáserő érzelemgazdagságról árulkodik.

Pozitív jelentése: rugalmasság, fogékonyság, vitalitás, lendületesség

Negatív jelentése: agresszivitás, brutalitás, ingerlékenység, heves természet

 

A szabályos írással társuló gyenge nyomáserő a jó alkalmazkodóképesség jele.

Pozitív jelentése: szerénység, talpraesettség, mozgékonyság, feminin természet

Negatív jelentése: kezdeményezőkészség hiánya, erőtlenség, puhaság, gyengeség

 

A szabálytalan írással párosuló gyenge nyomáserő fogékonyságra vall.

Pozitív jelentése: idealizmus, álmodozó hajlam, érzelmi fogékonyság, érzékenység

Negatív jelentése: félénkség, gyengeség, önállótlanság, felszínesség

 

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.