Duktus: Kötésmódok a grafológiában

A vonalvezetés meghatározó szempont a grafológiai elemzéseknél. A kötésmód, ill. vonalvezetés alatt azt a módot értjük, miként kapcsoljuk össze a törzsvonalakat. Íráselemzésnél vonalvezetés módjából következtethetünk a személyiség alkalmazkodóképességére a munka és a kapcsolatteremtés során. Az írás valamennyi összetevője közül ezt a legnehezebb színlelni.

A vonalvezetés négyféle módját különböztetjük meg, ezek:

  • szöges
  • füzéres
  • árkádos
  • fonalas

 

Girlandos kötésmód:

Alakja a virágfüzérre hasonlít. Ívelt vonal, mely felül nyitott, alul zárt formát hoz létre. Grafológiailag legkedvezőbb elbírálás alá esik. A girland általában az alkalmazkodóképességnek és a lelki nyitottságnak, temészetességnek a jele.

Pozitív jelentése: őszinteség, szociabilitás, vendégszerető természet és megközelíthetőség

Negatív jelentése: megbízhatatlanság, önállótlanság, határozatlanság, lustaság

 

 

A girlandos kötésmódnak többféle változata is lehetséges:

 

Norma szerinti girland : az ív szabályos alakú, magassága megegyezik a szélességgel

Jelentése: nyitottság és érdeklődés szellemi téren és a közösség felé. Bizalom az ismeretlennel szemben, érdeklődés, információ befogadása és továbbítása

 

Széthúzó, lágy füzér: az ív szélessége nagyobb, mint a magassága. A kötővonalak hosszabbak, mint a törzsvonalak.

Jelentése: feltétel nélküli bizalom, kitárulkozás, kevés erő, naivitás, befolyásolhatóság, érzelmi beállítottság

 

Szűk girland: az ív szélessége kisebb, mint a magassága, vagyis a kötővonalak rövidebbek a törzsvonalakhoz képest

Jelentése: nyitottság feszültséggel, kontroll

 

Mélynyergű girland: az ív rész megnyúlik, a kötővonalak rövidebbek a törzsvonalaknál

Jelentése: túlérzékenység, akár ok nélkül is

 

Fonatos girland : hurok képződik a törzsvonalban

Jelentése: nyitottság mellett saját érdekek képviselete, adok-kapok viszony kiegyensúlyozottságe, én-hangsúlyozás

 

Szöges girland: az ív megtörik és szöges formát hoz létre

Jelentése: határozottság, akaraterő, céltudatosság

 

Támasztott girland: a törzsvonalak és az ívek szorosan egymáshoz tapadva láthatók

Jelentése: támaszkeresés, igény a külső segítségre

 

 

Árkádos kötésmód:

Grafológia szerint árkádos írásnak vagy boltívesnek nevezzük a ductust, ha alakja ívelt forma, mely alul nyitott, felül zárt formát hoz létre. Az árkádos vonalvezetés visszafogottságról tanúskodik. Az árkádos írás elsősorban a lelki zárkózottság jele. Általában negatív jegyeket hordoz. Az árkáddal író személy elzárkózó, rezervált, világtól izolálódó, titoktartó, közvetlen őszinteségre nem, vagy csak nagyon nehezen képes ember.

Pozitív jelentése: diplomatikusság, távolságtartás, szkepticizmus, szűkszavúság

Negatív jelentése: mesterkéltség, kétszínűség, zárkózottság, intrikus hajlam

 

 

Az árkádos kötésmódnak szintén többféle változata lehetséges:

 

Norma szerinti árkád: sztenderd iskolai forma, szélessége magassága egyforma

Jelentése: elzárkózás, eltakarás, hatékony megtartó mechanizmusok

 

Lapos, széles, vagy széthúzó árkád: a kötővonalak hosszabbak mint a törzsvonalak

Jelentése: lassú gondolkodás, kényelemszeretet, merevség

 

Szűk árkád : a kötővonalak szükebbek a törzsvonalnál

Jelentése: kontroll, precizitás, visszafogottság, bizalmatlanság

 

Fonatos árkád: hurkos törzsvonalképzés

Jelentése: elzárkózás, én-hangsúlyozás

 

Támasztott árkád: a kötővonalak és a törzsvonalak egymáson haladnak, összeolvadnak és csak a tetején válnak el egymástól

Jelentése: szabálykövetés, biztonság-igény, belső bizonytalanság

 

Szöges árkád : az ívben apró törés, szög található

Jelentése: elzárkózás és akaraterő, szűkebb területen érvényesített céltudatosság

 

Szöges kötésmód:

Íráselemzésnél a szöges írásnál az ívek helyett megtört formákat látuk. A szöges vonalvezetés ellenállást tükröz, az alkalmazkodás megtagadását. Ide tartoznak a hatalom emberei, az erkölcsi fanatikusok, egoisták, neurotikusok.

Pozitív jelentése: stabilitás, ellenállás, energikusság, őszinteség

Negatív jelentése: merevség, makacsság, önfejűség, torzsalkodó hajlam

 

Szög határozott vonalvezetés és erős nyomaték esetén: pszichés energia, akaraterő, kitűzött célok megvalósítása, másokra gyakorolt erő, határozottság, céltudaotsság

 

Szög határozatlan vonalvezetés és gyenge nyomaték esetén: bizonytalanság, határozatlanság, félénkség, gátoltság, önbizalomhiány, önértékelési problémák

 

Fonalas kötésmód:

Grafológiai szóhasználattal a betűk elveszítik eredeti alakjukat, és a betű szerkezete egyszerű hullámvonallá módosul. A fonalas vonalvezetés érzelmi beállítottságot mutat. A fonalas írás a mai idők írásmódja. A fonalíró személy ingatag jellemű, nem határozott, szuggesztibilis, befolyásolható és benyomások irányt igen fogékony egyéniség. Kiszámíthatatlan, türelmetlen, ideges, kapkodó, következetlen, nem kitartó, őszintétlen, lelkiismeretlen.

Pozitív jelentése: pszichológiai tehetség, fogékonyság, rugalmasság és hajlékonyság

Negatív jelentése: hisztérikus haljam, ravaszság, alakoskodás és kiismerhetetlenség

 

Fonalas kötésmód jelentése: gyors, rugalmas gondolkodás, egyszerűsítés, lényeglátó képesség, felületesség, kevés energia, alkalmazkodás, simulékonyság, érzékenység, impulzivitás

Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.