Az írás kötöttsége a grafológiában

Kézíráskor a betűket egymáshoz kapcsoljuk, folyóírással írunk. Az írás kötöttségének mértéke minden személynél egyéni jelleget ölt, grafológiai értékelése ezért fontos.

Írás közben nem betűket rakunk egymás mellé, hanem folyamatos gondolatközlést -szóképeket- írunk le, miközben a toll felemelkedik.

Az írás kötöttségénél azt vizsgáljuk, hogy összeköti-e az író személy a betűit vagy kötetlenül hagyja, illetve ha összeköti, akkor hány betűt kapcsol össze. Ezt a grafológiában a betűk közötti kötővonalak megszámolásával végezzük.

Az íráskötés vizsgálatánál az értelmi képességek szintjén az analizáló és szintetizáló gondolkodás viszonyára, a kreativitás, logikai készség meglétére, a szociabilitás terén pedig a társas beilleszkedés igényére és minőségére keresünk válaszokat.

 

Kategóriák: a kötöttséget különböző kategóriákban sorolhatjuk.

 

Normál kötöttség: az író személy 3-4 betűt köt össze. A t-áthúzások és ékezetek írásánál figyelmen kívül kell hagyni a számolást, mert az írás itt megszakad.

Jelentése: analizáló és szintetizáló gondolkodás összhangja, harmonikus társas igények, önállóság és kapcsolatkeresés

 

 

Enyhén kötött írás: 2-3 betű kötöttségével lehet találkozni a leggyakrabban. Ebben az esetben is a leggyakoribb jelenséget kell figyelembe vennünk. (előfordulhat, hogy helyenként akár 5-6 betűt is összeköt az író személy, de olyan ritkán, hogy az nem jelentős a kategória meghatározásánál.)

Jelentése: analizáló gondolkodás túlsúlya, kreativitás, impulzivitás, érzékenység, munkavégzés apró pihenőkkel

 

 

Kötetlen írás: akkor beszélünk, ha leggyakrabban a betűk önmagukban állnak, maximum 2 betűt látunk összekötve.(természetesen néhány eltérő eset itt sem módosít a legjellemzőbb jegyen)

Jelentése: analizáló gondolkodás, önálló, független személy, érzékenység, kiegyensúlyozatlanság

 

 

Kötött írás: kötött írásnak minősítjük azt az írást, ha normál fokoztanál több betű összekötéség gyakran látni benne, vagyis jellemző a 4-6 betű összekapcsolása. (itt is figyeljük az ékezetek és áthúzások miatti vonalmegszakadásokat)

 

Jelentése: szintetizáló gondolkodás túlsúlya, kapcsolati törekvések, kötődési igény, alkalmazkodás

 

 

Erősen kötött írás: a duktor 6-nál több betűt, esetleg szavakat is összeköt.

Jelentése: merevség a gondolkodásban, gyenge alkalmazkodás vagy erős befolyásolhatóság, önállótlanság, biztonság-keresés, lényeglátási problémák

 

 

Változó kötöttség: előfordulhat, hogy az írás kötöttsége nem sorolható egyértelműen egyik kategóriába sem, mert mindegyik típus jellegzetességeit megtaláljuk benne. Ilyenkor változó kötöttségről beszélünk.

Jelentése: a kötött és kötetlen írás jellemzői lesznek jellemzők

 

 

A kötöttség speciális típusai:

 

Elemeire széteső betűk: előfordulhat, hogy a betűk nemcsak egymástól különállva állnak, hanem egy betűn belül az egyes betűrészletek sem érintkeznek.

   

Jelentése: kiegyensúlyozatlanság, erős bizonytalanság

 

Teleszkópos írás: az írás akkor lehet teleszkópos, ha a betűk közötti távolság eltűnik, és a két egymás mellett lévő betű vagy teljesen összetapad, vagy közvetlenül egymáshoz csúszik.

Jelentése: támaszigény, biztonság-keresés, önállótlanság

Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.