Írásváltozások életkorok függvényében

Az írásmozgás nem veleszületett képessége az embernek. Ezt tanulnia kell, és ez a kialakuló írómozgás fejlődésével jár együtt. Az írásmozgás fejlődésének pedig -hasonlóan a pszichés fejlődéshez- törvényszerűségei és állomásai vannak.

Az írás természetes fejlődése az írni tanulás kezdetétől tekinthető, de ezeket a mozgásokat már sokkal előbb gyakorolja egy gyermek, mint írni tanulna. A fejlődés egészen az öregkorig történik. Az írásmozgás és a mozgáskoordináció emelkedése, a tempó gyorsulása, egyszerűsítések, normától minél nagyobb eltérések, variánsok megjelenése az idő haladtával minél jobban előjöhet. Változásokat nem csak a mentális fejlődés, hanem hanyatlás is okozhat, mint pl. élethelyzetek, betegségek és egyéb körülmények okozta változások.

 

Mi elsősorban a gyerekírás és a pubertáskori írást és annak változásait vesszük most figyelembe.

 

Gyerekírások:

A gyerekek kicsi felnőttek, akik úgy mint egy felnőtt írásnál eltérő fejlettségű idegrendszerrel, intelligenciával, fejlődési ütemmel rendelkeznek. A normaírás megtanulása után és már a folyamán is, saját kialakult finommotorikájuk szerint képzik a betűket.

Az első osztály végére 29%

második osztály végére 46 %

harmadik osztály végére 71 % tér el a norma, sztenderd szerinti írástól, ami azt jelenti, hogy már 3. osztálytól lehet egyéni írásról beszélni. A normáktól való eltérés ilyen korban a betűméretben, szélességben, zónaarányokban, hurokbőség változásaiban látható legfőképpen.

 

Harmonikus gyerek írásjellemzői:

Térfoglalása harmónikus, a zónák hosszúsága a segédvonalat nem lépi át, az oválok kerekdedek, a nyomaték közepes, a dőlés ingadozása nem feltűnő, nagyon hasonlít a normaíráshoz

 

Szorongó gyerek írásjellemzői:

Térfoglalása szűk, a zónák a segédvonalakat nem érik el, az írás kisméretű, sovány, szűk, az alsózóna gyakran elsatnyul. az oválok balra záródnak és szűkek, szűk árkádos kötési mód, kötetlenség, gátolt vonalvezetés

 

Deviáns gyerek írásjellemzői:

Térfoglalása esetleges, nagyon korán jelentkező erőteljes jobbra dőlés, végletek akár egyetlen írásban is láthatók, nagy nyomaték, durva vonalak, elkapkodott ékezetek és végvonalak, szögek a kötővonalakban és középzóna alján, durva áthúzások

 

Deviáns gyerek írása:

 

 

Kamaszírások:

A kamaszok írásában fellelhetők a lelki változások sorai. A tinédzserkort egy sor konfliktus jellemzi, és ebben a korszakban már a nemi jelleg is erőteljesebben mutatkozik az írásokon. Erre az időre már kialakul az automatizált írás, ami már egyéni írásmódot, kötésmódot tükröz. Az írás minősége elsősorban a mentális fejlettség és az érettség fokától függ.

 

Kamaszok egyik csoportja a sablont szét akarja feszíteni és egyéni írásmóddal próbálkozik. A másik csoportjuk – akik a kevésbé problémásak – a sztenderd írást magasabb színvonalra emelik és úgy használják.

Kamaszírások írásjellemzői:

Nyomaték kisebbedése, dinamika fejlődése, egyéni formák és variációk, fellazult írás, széttöredezett, nyugtalan lefutások, sok ingadozás (betűnagyság, dőlés), csökken a nyomaték, de nő a sebesség, szabálytalanság, gyakori kötésmód változtatás, állandó változás, megtorpanások, irányváltások, vonalmegszakadások, balra tartó vonalak

 

Kamaszírás:

 

Ha gyermekünk írását figyelni szeretnénk, érdemes 4-6 havonta újabb vizsgálatot végezni, mert szinte minden összetevőjében megváltozhat az írás.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.