Érzelmeink, indulataink az írásban

Az érzelmek az ember életében két nagy szélsőség között mozognak; ez az életöröm és a szenvedés. Az érzelmek kialakulása és mozgása a feltétlen és feltételes reflexmechanizmusok működésén alapszanak, és lelkünkben vagy fájdalmat, vagy feldobottságot okoznak.

 

A hosszan tartó és erős érzelmek egy idő után tartósan hathatnak az idegrendszerre, testi-lelki elváltozásokat okozva, amik egy idő után átformálják magatartásunkat, viselkedésünket, arckifejezésünket, idegrendszeri változást hoznak, immunrendszerünkre hatnak, pszichés és szervi elváltozások jönnek létre. Például ha minél több negatív stressz éri az embert, annál nagyobb a valószínűsége, hogy élete betegségbe torkollik. Ezek a jellemvonások, érzelmi kivetülések pedig láthatók írásunkban.

 

Lássunk egynéhány jellemvonást, amit grafológiai jegyekből megállapíthatunk:

Agresszivitás: szöges vonalvezetés; gyors írás; nagy nyomáserő.

Akaraterő: szabályos, nagy betűs írás; nagy nyomatékú, szabályos írás; határozott vonások; súlyos ékezetek; vaskos és széles áthúzások a „t”-n; emelkedő sorok; a hurkok pozitív aspek­tusai.

Aktivitás: szöges vonalvezetés; nagy nyo­máserő; nagy betűk; jobbra dőltség; határozott törzsvonalak; gyors írás.

Alázatosság: apró betűk; egyszerűsítés

Alkalmazkodóképesség: szabályos írással párosuló gyenge nyomáserő; fonalas vonalveze­tés; szabálytalan írás.

Alkotó szellem
: homorú formák; nyomta­tott betűk; eredetiség.

Állhatatosság: nagy nyomáserő, szabályos írás.

Álmodozó hajlam: gyenge nyomáserő; teltség a felső zónában; díszítés; magasra helyezett ékezetek és áthúzások.


Analitikus elme
: éles írás; arányos térelosz­tás; egyszerűsítés.

Anyagiasság: domináns alsó zóna (gyakor­ta töltött alsó hurkok); mázolt írás, annak nega­tív velejáróival; sovány vonalak az alsó zóná­ban, annak negatív velejáróival.

Bágyadtság: gyenge nyomáserő; süllyedő sorok.


Barátságos természet
: természetesség; fü-zéres vonalvezetés; jobbra dőltség; jobb irányba való terjeszkedés.

Bátorság: nagy nyomáserő (különösen a végvonalaknál); arányos térelosztás.

Bátortalanság: gyenge nyomáserő; sűrű írás; nyitott felfelé irányuló vonások.

Becsvágy: egyenetlen nyomáserő; gyors írás; nagy kezdőbetűk; emelkedő áthúzások a „t”-n; emelkedő sorok; nagy kiterjedés az alsó és a felső zónában.

Befolyásolhatóság: gyenge nyomáserő; széles írás; nyomatékszegény szabálytalan írás.


Birtoklási vágy
: balra sodró kacskaringók; kacskaringós nagybetűk; kacskaringós kezdő­betűk.

Bizalom: füzéres vonalvezetés; jobbra dőlt­ség; emelkedő sorok; emelkedő áthúzások a „t”-n.

Bizonytalanság: változó sebesség; vízszin­tes ékezetek és áthúzások; nagy nyomáserő; szabálytalan írás.

Bőbeszédűség: sűrű írás; egyenetlen írás, sorok közötti beszúrások; felül nyitott „a”-k és „o”-k.

Bőkezűség: nagy betűk; domináns felső zó­na, annak negatív velejáróival.

Brutalitás: kiszélesedő végvonalak; nagy nyomaték; szabálytalan írás.

Buzgóság: emelkedő sorok; túlméretezett: középső zóna és alulméretezett alsó és felső zó­na; szabálytalan, nagy betűs írás.

Büszkeség: nagy betűk; túlméretezett alá­írás; sok aláhúzás; széles bal margó; álló írás; szabályos margók; díszítés.

Büszkeség a származásra
:
hangsúlyos a családnév kezdőbetűje; a családnév betűi na­gyobbak az utónév betűinél; a családnév betűi nagyobbak az átlagos betűnagyságnál.

Csalárdság: alul nyitott „d”-k és „o”-k; ket-tőség; szabálytalan alapvonal.

Depresszió: az utolsó betűk végvonalai fi­noman belenyúlnak az alsó zónába; süllyedő so­rok.

Diadalittasság: emelkedő sorok és áthúzá­sok; magasra helyezett és jobbra sodró ékeze­tek.

Diplomatikusság: apró utolsó betűk; mes­terkéltség; álló írás; zárt ovális-forma betűk.

Durvaság: kellemetlen formák; tinta-pacák; nagy nyomáserő.

Egoizmus: igen telt „l”-k; balra irányuló kacskaringók; díszítések, aláhúzások (különö­sen az aláírásnál).

Egyenes jellem
: nagy nyomáserő; széles írás; füzéres vonalvezetés.

Életöröm: mázolt írás; egyenes vagy emelke­dő sorok.

Életösztön: éles írás; nagy nyomáserő; szé­les írás; szabálytalan írás; mázolt írás; emelkedő sorok; magasra helyezett és/vagy emelkedő ékezetek és áthúzások; díszítés.

Elevenség: gyors írás; nagy nyomáserő; szé­les írás; szabálytalan írás; mázolt írás; emelkedő sorok; magasra helyezett és/vagy emelkedő ékezetek és áthúzások; díszítés.

Ellenállás: nagy nyomáserő, szabályos írás; szöges vonalvezetés; hurkok; határozott, süllye­dő áthúzások a „t”-n.

Elmélkedő hajlam
: alulméretezett alsó és fel­ső zónák, normális középső zóna; szabályos írás.

Elnéző természet
: füzéres vonalvezetés; ál­ló írás; hiányzó margók.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.