Jellem és jellemvonások a grafológiában I.

Előrelátás: szabályos, nagy betűs írás; túl­méretezett alsó és felső zóna, normális méretű középső zóna.

Elővigyázatosság: elkeskenyedő bal mar­gó; széles jobb margó; balra dőltség.

Elszántság: határozott, vaskos (hurkokkal hangsúlyozott) ékezetek és áthúzások; gyors írás.

Energikusság: nagy nyomáserő; határozott törzsvonalak; szöges vonalvezetés.

Érdeklődés: magasra helyezett ékezetek és áthúzások; felül csúcsos középső zóna-béli betűk.

Eredetiség: ízléses díszítés; egyszerűsítés; olvasható eltérések a szabványtól.

Érettség: egyszerűsítés; eredetiség; termé­szetesség; arányos térelosztás.


Erotikus hajlam
: teltség az alsó zónában, annak negatív jelentéseivel; nagy nyomáserő; balsodrású írás az alsó zónában; töltött hurkok.

Erőtlenség: gyenge nyomáserő; süllyedő so­rok.

Érvelésre való hajlam: kötött írás

Érzékenység: túlzott jobbra dőltség, hullámzó sorok; szabálytalan nyomáserő

Érzéketlenség: sovány betűk (különösen a középső zónában); nagy nyomáserő, szűk írás

Érzékiség: mázolt írás; töltött hurkok, teltség az alsó zónában.

Eszesség:  zárt, ovális-forma betűk, rövid végvonalak; túlírások (különösen a kezdőbetűknél).

Esztétikai érzék: nyomtatott betűk (különösen a nagybetűk esetében); arányos térelosztás


Etikus magatartás
: sovány felső zónabeli formák; apró betűk; éles írás.

Extravagancia: széles, illetve egyre szélesedő margók, nagy betűk
Fantázia: teltség a felső zónában, magasra helyezett ékezetek és áthúzások; egyszerűsítés; arányos térelosztás.

Fáradtság: süllyedő sorok; szabálytalan írás; gyenge nyomáserő. Fecsegő hajlam: emelkedő sorok; felül nyi­tott „o”-k.

Féktelen kommunikatív hajlam: a közép­ső zóna-béli jobbsodrás negatív aspektusai; el­túlzott végvonalak; túlságosan kötött írás; szé­les írás; emelkedő sorok; füzéres vagy fonalas vonalvezetés.

Félénkség: széles jobb margó; fonalas vo­nalvezetés, olykor cikornyázással (különösen az aláírásnál); a díszítés hiánya; túlméretezett alsó és felső zónák.

Fellengzősség: nagy kezdőbetűk; díszíté­sek; áleredetiség; mesterkéltség.

Fennköltség: nagy kiterjedésű, telt vonalak a felső zónában; magasra helyezett ékezetek és áthúzások; az alapvonal feletti írás.

Férfiasság: nagy nyomáserő; szabályos írás.

Fogékonyság: nagy nyomáserő; szabályta­lan írás.

Formalitás: széles felső sáv a papíron; dí­szítés; laza sorok.

Fölény: mesterkéltség; díszítés; nagy betűk; nagy nyomaték; nagy kezdőbetűk; az aláírás be­tűi nagyobbak a normális betűméretnél; sok ci-kornya és aláhúzás (különösen az aláírásnál); túlméretezett „I”; az „M” második vonása és a „W” második és harmadik vonása nagyobb, mint az első.

Fukarság: hiányzó margók; rövid vagy hur­kolt végvonalak; sűrű írás.

Furcsaság: eltérések a szabványtól; díszí­tés; sok aláhúzás; különféle túlzások (elsősor­ban a nagybetűk, az aláírás és a központozás te­kintetében).

Függetlenség: nagy kezdőbetűk; szöges vo­nalvezetés; az „M”, az „N” és a „W” első vonásai magasabbak a többinél.

Gondosság: az ékezetek és az áthúzások szabályos elhelyezése; olvashatóság; arányos térelosztás; egyenetlen nyomáserő; lassú írás.

Gyakorlatiasság: csavaros vonalak a felső zónában; rövid végvonalak; túlzott kiterjedés az
alsó zónában; kurtított vonalak a felső zónában; keskeny margók; kis szóközök.

Gyengeség: a középső zóna-béli jobbsodrás negatív aspektusai; gyenge nyomáserő; szabály­talan írás.

Gyorsaság: szabályos írással párosuló gyenge nyomáserő; gyors írás.

Hagyománytisztelet: balsodrás; díszítés; má­zolt írás; széles margók; lassú írás; szabályos írás.

Hajlékonyság: fonalas vonalvezetés; álló írás.


Haladó szellem
: jobbsodrás; a balsodrás tel­jes hiánya; jobbra dőltség; magasra helyezett éke­zetek és áthúzások; gyors írás; emelkedő sorok.


Halogatásra való hajlam
: az adott betűtől balra elhelyezkedő ékezetek és áthúzások; lassú írás.

Hanyagság: túlzott jobbra vagy balra dőltség; az ékezetek és áthúzások hanyag elhelyezése; kü­lönbözőképpen leírt azonos betűk; mázolt írás; hangsúlyos középső vagy alsó zóna; szabálytalan írás; a megbízhatatlanság általános jellemzői.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.