Jellem és jellemvonások a grafológiában II.

Haragvó természet: súlyos végvonalak és áthúzások a „t”-n; csúcsos, magasra helyezett áthúzások.


Hezitáló hajlam
: lassú írás, annak negatív velejáróival.

Határozottság: szöges vonalvezetés; sza­bályos írás; erős áthúzások.

Hatalmaskodó természet: nagy betűk; ci-kornyázás (különösen az aláírásnál); díszítés.

Határozatlanság: álló írás; fonalas vonal­vezetés; egyenetlen nyomáserő; kettős betűfor­málás; változó hajlásszög; változó hangsúly az egyes zónákon.

Határozottság: szöges vonalvezetés; nagy nyomáserő; töredezett végvonalak és áthúzá­sok a „t”-n.

Higgadtság: álló írás; füzéres vonalvezetés; árkádos vonalvezetés; szabályos írás.

Humorérzék: hullámzó, vízszintes vonalak.

Hűség: álló vagy balra dőlt írás; mázolt írás.

Idealizmus: gyenge nyomáserő; szabályta­lan írás; szabálytalan, nagy betűs írás; domináns felső zóna.

Ideges természet: hirtelen változások a nyomáserő, a sebesség és a méret tekintetében.

Individualizmus: szaggatott írás; álló írás; eredetiség; természetesség; arányos térelosz­tás; gyors írás.

Ingadozás: változó nyomáserő és hajlás­szög; az ékezetek és áthúzások változó helye; lassú írás.

Ingerlékenység: változó magasságú betűk; szöges vonalvezetés; magasra helyezett ékeze­tek és áthúzások.

Intuíció: szaggatott írás.

Izgulékonyság: magasra helyezett, egyenes áthúzások; szabálytalan írás; füzéres vonalveze­tés; emelkedő sorok.

Jó beosztó képesség: keskeny bal margó; sűrű írás; hurkos vagy rövid végvonalak.

Jó felfogóképesség: felső zóna-béli törede­zettség; változó törzsvonal-magasság a középső zónában.

Jóhiszeműség: jobbra dőltség; jobbsodrás; füzéres vonalvezetés; emelkedő sorok; magas­ra helyezett ékezetek és áthúzások; széles írás; egyenletes, nagy nyomáserő; elnyúló végvona­lak.

Jóindulat: füzéres vonalvezetés.

Jó ízlés: harmonikus és kiegyensúlyozott dí­szítések és eltérések a szabványtól; pontos mar­gók; eredetiség; természetesség; arányos térel­osztás.

Józanság: sovány, magasra húzó betűk a felső zónában; szöges vonalvezetéssel párosuló álló írás.

Kalandvágy: túlméretezett felső és alsó, normális méretű középső zónák; eredetiség; természetesség; arányos térelosztás.

Kedvesség: hiányzó margók; füzéres vonal­vezetés; jobbra dőltség.

Kegyetlenség: Súlyos, csúcsos ékezetek és áthúzások; az utolsó betűk hegyesek és lefelé hajlanak; mázolt írás, nagy nyomáserő.

Keménység: a szöges vonalvezetés negatív jellegzetességei; éles írás.

Képmutatás: árkádos vonalvezetés; sza­bálytalan alapvonal; alul nyitott „d” és „o”.

Képzelőerő: magasra helyezett ékezetek és áthúzások; hangsúlyos felső zóna.

Kezdeményező szellem: jobbra dőltség; kötött vagy szaggatott írás; gyenge nyomáserő; szabályos írás; gyors írás; eredetiség.

Kiegyensúlyozottság: természetesség; eredetiség; arányos térelosztás.

Kitartás: vízszintes, egyenes sorok; szöges vonalvezetés; hurkok.

Komolyság: a vízszintes hullámos vonalak hiánya; szöges vonalvezetés; nagy betűk; szabá­lyos írás; határozott áthúzások a „t”-n

Körültekintő természet: álló írás; az ékeze­tek és áthúzások precíz elhelyezése; éles írás; hangsúlyos felső zóna; szabályos írás.

Kötetlenség: keskeny bal margó; egyszerű­sítés.

Közönségesség: mesterkéltség; nagy nyo­máserő; díszítés; nagyon rossz térelosztás; túl­méretezett nagybetűk; túlméretezett aláírás és kezdőbetűk; sok aláhúzás.

Közöny: gyenge nyomáserő; szabálytalan írás; süllyedő ékezetek és áthúzások; lassú írás; süllyedő sorok.

Közvetlenség: nagy nyomáserő; széles írás; jobbra dőltség; füzéres vonalvezetés; kötött írás; jobbsodrás a középső zónában.

Kritizáló hajlam: éles vonalvezetés, annak negatív sajátosságaival; sovány formák a felső zónában; nagy nyomáserő; keskeny írás.

Kulturáltság: arányos térelosztás; termé­szetesség; eredetiség; nyomtatott betűk.

Különcség: szokatlan ékezetek; díszítések; igen egyéni írásmód.

Lelkesedés: magasra helyezett, hosszú, emelkedő áthúzások a „t”-n; emelkedő sorok; gyors írás; nagy nyomáserő.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.