Jellem és jellemvonások a grafológiában III.

Lelki beállítottság: éles írás; gyenge nyo­máserő; túlzott kiterjedés a felső zónában.

Lelkiismeretesség: alacsonyra helyezett ékezetek és áthúzások; olvashatóság; éles írás.

Letargiára való hajlam: lassú írás; füzé­res vonalvezetés, annak negatív velejáróival.

Lovagiasság: nagy betűk; telt írás; díszíté­sek.

Megfigyelő hajlam: az „r” első vonása ma­gasabban van, mint a többi; homorú „e”; apró betűk; alulméretezett alsó és felső zóna, normá­lis méretű középső zóna; szaggatott írás.

Megfontoltság: alacsony, gondosan kitett ékezetek és áthúzások; lassú írás; álló vagy bal­ra dőlt írás; elkeskenyedő bal margó; széles jobb margó.

Meggondolatlanság: szabálytalanul kitett vagy elhagyott ékezetek és áthúzások; olvasha­tatlanság; szabálytalan térelosztás; egyenetlen nyomáserő; gyors írás.

Melegszívűség: teltség a középső zónában; mázolt írás; szabálytalan írás.

Modorosság: díszítés; cikornyázás (különö­sen az aláírásnál); árkádos írás, annak negatív velejáróival.

Módszeresség: vízszintes, egyenes voná­sok; gondosan elhelyezett ékezetek és áthúzá­sok; arányos térelosztás.

Nagylelkűség: jobbra dőltség; egyszerűsí­tés; apró betűk; szabályos írás; füzéres vonalve­zetés; mázolt vagy éles írás; határozott, nagy nyomáserő; arányos térelosztás; szerény kezdőbetűk.

Nagyvonalúság: laza írás; a végvonalak jobb irányba való terjeszkedése.

Nőiesség: gyenge nyomáserő; szabályos írás.

Nyájasság: lendületes írás; alacsonyra he­lyezett áthúzások a „t”-n; jobbra dőltség; füzé­res vonalvezetés.

Nyíltság: a kezdővonalak elhagyása; egysze­rűsítés.

Nyitottság: füzéres vonalvezetés; szabályta­lan írás; álló írás.

Optimizmus: emelkedő sorok és áthúzások; magasra helyezett pontok; határozott törzsvo­nalak; széles, jobbra dőlt írás.

Óvatosság: finom és/vagy precíz ékezetek és áthúzások; szó eleji korrekciók; zárt ovális formájú betűk.

Önfegyelem: éles írás, apró betűk; szabá­lyos írás; egyszerűsítés; álló írás; határozott, egyenletes nyomáserő; arányos térelosztás.

Önfejűség: hangsúlyos, hurkolt végvonalak; nagy nyomáserő; vaskos, hurkolt áthúzások a „t”-n.

Önfeláldozó természet: süllyedő sorok; erősen jobbra sodró áthúzások a „t”-n; jobbra dőltség; apró betűk.

Önmegtartóztatás: éles írás; egyszerűsítés.

Önteltség: mesterkéltség; nagy kezdőbetűk; díszítések (különösen az aláírásnál).

Öntudatosság: nagy kezdőbetűk; nyitott ovális-forma betűk; magasra helyezett, lefelé hajló vagy csúcsos áthúzások a „t”-n.

Önuralom: nagy nyomáserő; keskeny írás; túlméretezett alsó és felső zóna, normális mére­tű középső zóna; szabályos írás.

Önzés: igen telt „P-k; balra irányuló csava­rok; nagy kezdőbetűk; díszítések és aláhúzások (elsősorban az aláírásnál); mázolt írás; nagy be­tűk; cikornyázás; balra dőltség (olykor álló írás); egyenetlen nyomáserő; rossz térelosztás; alacsony formanívó.

Önzetlenség: jobbsodrás a középső zónában.

Összpontosított figyelem: alacsonyra he­lyezett ékezetek és áthúzások; apró betűk; álló írás.

Panaszkodásra való hajlam: éles írás, annak negatív velejáróival; nagy nyomáserő; szöges vonalvezetés; hurkok.

Pártatlanság: szabálytalan, apró betűs írás; álló betűk.

Passzivitás: gömbölyded betűk; gyenge nyomáserő; lassú írás.

Pesszimizmus: süllyedő sorok; gyenge nyo­máserő; vékony ékezetek és áthúzások.

Precizitás: az ékezetek és az áthúzások sza­bályos kitétele; arányos térelosztás.

Puhaság: a gyenge nyomáserős, szabályos írás negatív aspektusai; a balra dőltség pozitív aspektusai; keskeny írás; szabályos írás; egy­szerűsítés; apró betűk;alacsony áthúzások a „t”-n.

Racionalitás: álló írás; sovány vonalak a felső zónában; egyszerűsítés; egyenes vonások; határozott áthúzások; alacsony ékezetek.

Radikalizmus: a jobbra dőltség negatív as­pektusai; emelkedő sorok; nagyon magasra he­lyezett ékezetek és áthúzások; a balra irányuló mozdulatok teljes hiánya.

Ravaszság: kettősség; mesterkélten kevert, írásformák; álló vagy balra dőlt írás; mesterkélt­ség; lassú írás.

Realitás-érzék: sovány vonalak az alsó zó­nában; domináns alsó zóna; szabályos, apró be­tűs írás.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.