Jellem és jellemvonások a grafológiában IV.

Rendíthetetlenség: alacsony, határozott ékezetek és áthúzások.

Rendszeresség: egyenletes margók; szabá­lyos írás; arányos térelosztás.

Reproduktív intelligencia: kötött írás; az eredetiség hiánya (elsősorban az egyszerűsítés és a díszítés tekintetében).

Ridegség: éles írás; balra dőltség.

Rokonszenvesség: jobbsodrás a középső zónában; füzéres vonalvezetés; jobbra dőltség; gyenge nyomáserő; széles írás.

Rugalmasság: füzéres vonalvezetés; íves formák; közepes sebesség; egyenetlen nyo­máserő.

Semlegesség: álló írás.

Sokoldalúság: eredetiség; szaggatott írás; fonalas vonalvezetés; kevert írásformák.

Szelídség: gömbölyded formák (elsősorban füzéres vonalvezetés); közepes, illetve gyenge nyomáserő.

Szívélyesség: teltség a középső zónában; mázolt írás.

Szívósság:  hurkok;  szöges vonalvezetés; éles írás; nagy nyomáserő; szabályos írás.

Szociabilitás: jobbsodrás a középső zóná­ban; kötött írás; füzéres vonalvezetés; jobbra dőltség; nagy nyomáserő; széles írás.

Szókimondás: éles írás, annak negatív vele­járóival.

Szolgalelküség: alacsony áthúzások a „t”-n; egy­szerűsítés; apró betűk; az „M” első voná­sa kisebb, mint a többi; balra dőltség, annak po­zitív aspektusaival; szabályos írás; keskeny írás.

Takarékosság: nagy nyomáserő; keskeny írás; sűrű írás; lassú írás.

Találékonyság: szaggatott írás; egyszerűsí­tés; eredetiség; arányos térelosztás; természe­tesség.

Tapintatlanság: nyitott, ovális-forma be­tűk; az utolsó betűk kisebbek, mint a többi; nagy nyomáserő; széles írás; jobbsodrás.

Tapintatosság: zárt ovális-forma betűk; az utolsó betűk nagyobbak, mint a többi; keskeny írás; álló vagy balra dőlt írás.

Tartás: alacsonyra helyezett ékezetek és áthúzások; gömbölyded formák; lassú írás; egye­netlen nyomaték.

Tartózkodás: szöges vonalvezetés, annak negatív aspektusaival; balra dőltség, annak po­zitív velejáróival; apró betűk; szabályos írás.

Tekintélyelvűség: túlzottan jobbra sodró áthúzások a „t”-n.

Természetesség: mázolt írás; gyors írás; fü-zéres vonalvezetés.

Tisztaság: egyszerű írás; sovány vonalak a felső zónában; arányos térelosztás; természe­tesség; eredetiség.

Tisztánlátás: arányos térelosztás; egysze­rűsítés.

Tisztelettudás: alacsony áthúzások a „t”-n; egyszerűsítés; apró betűk; az „M”  első vonása kisebb, mint a többi.

Titokzatosság: balra sodró árkádos végvo­nal; árkádos vonalvezetés; balra sodró csavarok a felső zónában.

Tolerancia: füzéres vonalvezetés; apró be­tűk; álló írás; rövid áthúzások a „t”-n.

Törekvés: egyenetlen nyomáserő; gyors írás; nagy kezdőbetűk; emelkedő sorok; emel­kedő áthúzások; nagyobb kiterjedés az alsó és a felső zónában.

Tréfálkozó hajlam: hullámzó, vízszintes vonalak.

Túlérzékenység: gyenge nyomáserő; széles írás; szabálytalan írás;

Túlzásra való hajlam: nagy betűk; nagy kezdőbetűk; díszítés; magasra helyezett ékeze­tek és áthúzások; túlzott alsó és felső zóna-béli kiterjedés.

Türelem: pontosan elhelyezett ékezetek és áthúzások; lassú írás; gömbölyded formák.

Türelmetlenség: jobbra tolódott ékezetek és áthúzások; szöges vonalvezetés; jobbra dőlt­ség; gyenge nyomáserő; széles írás, annak nega­tív velejáróival; gyors írás.

Uralkodó hajlam: szabályos írás; nagy kez­dőbetűk; elnyújtott, vaskos áthúzások a „t”-n.

Utánzó hajlam: fonalas vonalvezetés, an­nak negatív velejáróival.

Utópizmus: a felső zóna-béli teltség negatív aspektusai; a szaggatott írás negatív aspektu­sai.

Ügyesség: jobbsodrás az alsó zónában; fo­nalas vonalvezetés; jobbra dőltség.

Vállalkozó szellem: jobbsodrás a középső zónában; túlméretezett alsó és felső zóna, nor­mális méretű középső zóna; nagy betűk.

Vendégszerető természet: hiányzó mar­gók; füzéres vonalvezetés; jobbra húzó végvo­nalak.

Vidámság: nagy betűk; emelkedő sorok, nagy nyomáserő.

Visszafogottság: árkádos vonalvezetés; balra dőltség.és balsodrás; széles jobb margó; széles üres sáv a papír alján; álló írás; nagy nyo­máserő; keskeny írás.

Vitakészség: éles írás, annak pozitív jelleg­zetességeivel.

 
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.