Az írás szabályossága

A grafológia alapjaiban a szabályosság fogalma nem azt jelenti, hogy az íráskép mennyire hasonlít az iskolai sztenderdhez, a tanult betűformákhoz. Itt a saját sztenderd tartásáról van szó, vagyis hogy az író személy mennyire tudja ritmusban, szabályok között tartani saját egyéni írásformáját, mozdulatait. Így lesz az írás összképéből megállapítható, hogy az írás szabályos vagy szabálytalan.

Az írás formai minősége a grafológiában

Mielőtt hozzáfognánk egy írás elemzéshez, az egész írást kell megítélnünk, amiben  a formanívó meghatározása nyújt segítséget. Minél önállótlanabb, közönségesebb, sablonszerűbb, iskolásabb, előírásosabb valamely írás, annál alacsonyabb nívót tulajdonítunk neki a grafológia elemzésnél. Ha minél egyénibb, sablontól elütőbb, annál nívósabb az írás.

Mit rejt a kézírásunk?

Minden nyitott ember számára nyilvánvaló, hogy az írás nem csupán a kéz munkája, hanem lelki -pszichikai tevékenység következménye. Gondolataink szójelképekben vetülnek a papírra, és amikor írsz, egyedi léted csodájával szembesülhetsz. Az írás önnönmagadat mutatja, mivel mozdulataid, megélt élményeid, érzéseid, gátlásaid mind kivetülnek a papírra.

Holisztikus grafológia

Az egyes betűk értelmezhetősége A holisztikus grafológiai megközelítés onnan indul ki, hogy minden egyes funkciónak vagy szervfunkciónak megvan az írásban a kivetülése, mely különböző betűkben ölt testet. Ezek a betűk megfelelnek azoknak a héber betűknek, melyek a TAROT kártyában az ősi szimbolikus tartalmakat hordozzák.   A betűk torzulásában a test, a szellem és a lélek problémái jelennek meg.   Például: […]